Kontaktpunktet – Dag Nordsveen

Dag bytta ut helgeturar til hytta i Vang med gründerliv på Kontorfellesskapet 1724. Dag står for den daglege drifta av 1724, noko som betyr at her alltid er fersk kaffi, grøne planter og varmlunsj levert på døra kvar fredag. Vurderer du kontorplass på 1724 er Dag mannen å kontakte. 

Fasilitetar

Kontorfellesskapet 1724 byr på følgjande fasilitetar til alle leigetakarane sine:

  • Ferdig møblert kontorplass
  • Trådlaust og kabla internett (50 mbit fiber)
  • 3 møterom til fri bruk
  • Uslåeleg utsyn frå kontorpulten
  • Trådlaus lyd i alle rom (Sonos)
  • Trådlaust bilete og lyd på møterom (AirPlay)
  • Ny skrivar/scanner kopla mot nettverket
  • Fusballbord!
  • God kaffi og te er sjølvsagt inkludert i husleiga
  • Vedfyrt badstove ti meter frå kontordøra

Framoverlent og fleksibelt

Fleksibelt er stikkordet for kontorplass på 1724. Sjølvsagt er du velkommen fem fulle dagar i veka, men her er også fleire andre løysingar for å verta ein del av miljøet.

Gründer/startup (gratis)

Kreativt miljø og kunnskapsrike folk innan fleire bransjar er stikkord for gründer-tilbodet på 1724. Er du i startgropa med bedrift stiller heile miljøet her opp for deg. 

Du får totalt 30 dagar gratis kontorleige over ein periode på inntil 3 månader, og tilgang på kompetanse om søknadar, marknadsføring, rekneskap og anna som omhandlar det å gå frå ide til å drive butikk. Næringsutviklar i Innovangsjon er også sjølvsagt på plass og hjelper til med smått og stort.

Tilbodet gjeld alle, om du nyleg har fått Vang som kommune, er fastbuande eller tilflyttar. Nytilflytta og arbeidssøkende har same tilbod som Gründer/startup.

Vi trur miljøet på 1724 vil vera til hjelp for deg som er ny i kommunen til å bli betre kjent med bedrifter og dei moglegheitene det kan gje.

Langhelg (600 + mva pr. mnd.)

Har du jobb i byen men hytte i området du ynskjer å nytte meir, er dette tilbodet til deg. Vi har 50 MB breiband, spreke lokalar og gjer deg høve til å halde hytta fri for jobb-stress. Pakka tek utgangspunkt i ein kontordag per veke.

Ferie/fleksi (1200 + mva pr. mnd.)

Treng du arbeidsro i Vang i kortare periodar gjennom året er ferie- eller fleksipakka ei god løysing. Anten du vil utvide jul- eller påskeferien, eller ta eit par arbeidsveker i anna miljø, kan Kontorfellsskapet 1724 vera løysinga. Du får 10 arbeidsdagar i denne pakka, som enkelt kan utvidast med 10 nye.

Vinterarbeid (2400 + mva pr. mnd.)

Kontorarbeid om vinteren og utearbeid om sumaren!? Ein draum for mange. På Kontorfellsskapet 1724 har du gode kollegaer fyrste dag med kontorarbeid. Pakka bind det til seks månader av gangen med valfri start/slutt-dato.

Standardløysingane er fast plass kostar frå 2400,–/mnd, eller ambulerande plass (åtte valfrie dagar i månaden) til 1000,–/mnd. Alle pakker gjev full tilgang til alle fasilitetar

Gjennom prosjektet Høge Sprang kan du heilt uforpliktande prøve gratis kontorplass på 1724 nokre dagar for å finne ut om det kan fungere som arbeidsplass for deg. Ta kontakt med Dag og finn beste løysing for ditt behov!

Meir moro saman

Kontorfellesskapet 1724 har fokus på å jobbe med prosjekt på tvers av bedriftene på huset både formelt og uformelt. I tillegg har me sjølvsagt ulike fellesarrangement i løpet av året, bl.a. jolebord og sumarfest. I det daglege er felles lønsj klokka tolv, og fast varmlønsj på fredagar, små høgdepunkt i arbeidsdagen- og veka.