Nyskapande miljø

Kontorfellesskapet 1724 har eit kreativt og inkluderande miljø.

Fleksible moglegheiter

Vi tilbyr skreddersydde kontorpakker til enkeltpersonar og bedrifter.

God kaffi!

Kaffitraktaren vår får kun ferskbrente kaffibønner frå landets beste kaffibrenneri.

Bedriftene på 1724

Outtt AS

Outtt AS utviklar og leverer mobilbaserte marknadsføringsverktøy til reiselivsbedrifter, festivalar, regionar og nasjonalparkar. Selskapet har tre tilsette i kontorfellsskapet.

Leodesk IT AS

Leodesk IT AS leverer konsulenttenester innanfor IT. Jurjen van Leeuwen, som etablerte selskapet i 2009, er ein av Microsoft sine «Most Valuable Professionals» i Noreg.

Vinjerock AS

Vinjerock er rockefestivalen på Noregs tak, som sidan 2006 har utvikla seg til å bli landets mest ettertrakta musikkfestival. Billettane vert som regel borte på 10-15 sekund!

Innovangsjon SA

Innovangsjon SA er eit bygdeutviklingsføretak med to tilsette, som jobbar med næringsutvikling, tilflytting, integrering, trivselstiltak og marknadsføring av det Vang har å by på.

Frisk forlag AS

Raske resultat. Enkelt og illustrert. Forskningsbasert. Dette ligg til grunn for alle bøker Frisk forlag gjev ut. Forlagsgründer Lennart Krohn–Hansen utgjer 1724-avdelinga til selskapet.

Fleten.net AS

Fleten.net er eit dansk IT-selskap, som jobbar med å etablere seg i Noreg. Dei er spesialistar på Ubuntu (OpenSource software) og trådlause nettverksløysingar til bedrifter.

Lukkeleik

Fotografi, tekstproduksjon og kulturell prosjektleiing er kva  Anne Marte Før tilbyr til både lokale og nasjonale aktørar gjennom foretaket Lukkeleik.

Mountains of Norway

Mountains of Norway jobbar med utvikling og internasjonalt sal av norske fjellopplevingar - eit framtidsretta samarbeid mellom destinasjonsselskapa i fjellregionen.

WeissTech

«Innovative løsninger innen velferd» er satsinga til gründerbedriften WeissTech med base er på Valdres Næringshage. Vangsgjelding og dagleg leiar Vegard Hammerstad er om lag ein dag i veka på 1724.

Valdres Handverksbrenneri AS

Sprit og opplevingar er stikkorda for gründergjengen bak Valdres Handverksbrenneri AS. Konseptet er under utvikling vinteren 17/18 og dei nytjar tilbodet om gratis startup-plass på 1724.